สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ฝึกระเบียบวินัย และสร้างกำลังใจ สารวัตรเกษตรเตรียมพร้อมป้องปรามสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย

Details

S 146751513 0

          วันที่ 17 มกราคม 2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผอ. สวพ4 นายอิทธิพล บ้งพรม ผอ.กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ4. พร้อมผู้บริหาร สวพ4.นำกำลังสารวัตรเกษตร สวพ4. และชุดปฏิบัติการพิเศษ สวพ4 ฝึกระเบียบวินัยและความพร้อม ทดสอบกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ กองกำกับการ 3 กองบัญชาการฝึกพิเศษ (ค่ายพระยอดเมืองขวาง) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมป้องปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกทั้งสิ้น 59 นาย หลังการฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรักษาผลประโชน์เกษตรกร และสนองนโยบายหน่วยงานอย่างเข้มแข็ง ต่อไป

 

S 146751584

S 146751491 0

S 146751493 0

S 146751494 0

S 146751495 0

S 146751508 0

S 146751510 0

S 146751511 0

S 146751515 0

S 146751516 0

S 146751517 0

S 146751518 0

S 146751524 0

S 146751527 0

S 146751529 0

S 146751530 0

S 146751531 0

S 146751513 0

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.