สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.๒ บก.ปคบ)

Details

LINE ALBUM 17-1-67-ปฏิบัติการพิเศษ ๒๔๐๑๑๘ 2 0

          ตรวจยึด อายัด วัตถุอันตรายซึ่งโฆษณาว่าเป็นสารจุลทรีย์ ปลอดสารพิษไร้สารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน แต่มีการลักลอบผสมสารพาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ (ห้ามผลิต,นำเข้า ส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง) และ ปุ๋ยเถื่อน นำมาขายให้กับประชาชนทั่วไปโดยช่องทางสื่อออนไลน์ และตรวจยึดวัตถุอันตรายอื่นพร้อมอุปกรณ์การผลิต เป็นจำนวนมาก โดยผิดกฎหมาย มูลค่าของกลางประมาณ 2,300,000 บาท

เมื่อวันที่
17 มกราคม 2567
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมบูรณาการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 2,๓ กก.2 บก.ปคบ. นำโดย พ.ต.ท.จำรูญ คำมา สว.กก.2 บก.ปคบ., ว่าที่พ.ต.ต.กรเอก บริรักษ์กุล สว.กก.2 บก.ปคบ.,ร.ต.อ.มนูญ แทงทอง รอง สว.กก.2 บก.ปคบ.พร้อมกำลัง ชุดปฎิบัติการชุดที่ 2,๓ กก.2 บก.ปคบ. เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร (ชุดที่ 1) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วย นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผอ.สวพ.4 อุบลราชธานี,นายสมชาย เชื้อจีน ผอ.ศพก.ภูสิงห์,นางสนิทพิมพ์ สิมมาทัน ผอ.ศวพ.มหาสารคาม,น.ส.รัชดา ปรัชเจริญวณิชย์ ผอ.ศวพ.นครราชสีมา,นางพรศุลี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ศวพ.โนนสูง,นายอิทธิพล บ้งพรม ผอ.กคบ.สวพ.4,นายวีระพล พิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ,นายวิเศษศักดิ์ สัตยากุล นักวิชาการเกษตร,นายชัยยศ สะท้านอาจ นิติกร,นายวีระชน นนทะไสย เจ้าพนักงานการเกษตร,นายวิษณุ รสปุ้ง เจ้าพนักงานประจำฯ เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร(ชุดที่ 2) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วย นายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ , นายรัตนศักดิ์ พินิจเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม, นายสมคิด จังอินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ , นายปรเมนทร์ คำหงษา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด , นายศิวกร เกลียวศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , นายเพียงพนธ์ วานิช เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา , นายศริ ฟุ้งสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมปฏิบัติการทลายโกดังผลิตสินค้าปัจจัยการผลิต ทางการเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่ สวพ4 อุบลราชธานี ตามนโยบายปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ของ รมว.กษ. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ ที่มุ่งเน้นให้สารวัตรเกษตรในพื้นที่ดำเนินการปราบปรามสินค้าเกษตร และปัจจัยการผลิตที่ผิดกฏหมายอย่างเข้มข้นต่อไป

LINE ALBUM 17-1-67-ปฏิบัติการพิเศษ ๒๔๐๑๑๘ 1 0

LINE ALBUM 17-1-67 ปฏิบัติการพิเศษ ๒๔๐๑๑๘ 3 0

LINE ALBUM 17-1-67 ปฏิบัติการพิเศษ ๒๔๐๑๑๘ 4 0

LINE ALBUM 17-1-67 ปฏิบัติการพิเศษ ๒๔๐๑๑๘ 5 0

LINE ALBUM 17-1-67 ปฏิบัติการพิเศษ ๒๔๐๑๑๘ 6 0

LINE ALBUM 17-1-67 ปฏิบัติการพิเศษ ๒๔๐๑๑๘ 7 0

LINE ALBUM 17-1-67 ปฏิบัติการพิเศษ ๒๔๐๑๑๘ 8 0

LINE ALBUM 17-1-67 ปฏิบัติการพิเศษ ๒๔๐๑๑๘ 9 0

LINE ALBUM 17-1-67 ปฏิบัติการพิเศษ ๒๔๐๑๑๘ 10 0

LINE ALBUM ปฏบัติการเฉพาะกิจจุดที่2 ๒๔๐๑๑๘ 1 0

LINE ALBUM ปฏบัติการเฉพาะกิจจุดที่2 ๒๔๐๑๑๘ 2 0

LINE ALBUM ปฏบัติการเฉพาะกิจจุดที่2 ๒๔๐๑๑๘ 3 0

LINE ALBUM ปฏบัติการเฉพาะกิจจุดที่2 ๒๔๐๑๑๘ 4 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.