กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ. 4 ร่วมกิจกรรมเสวนาการควบคุมปัจจัยการผลิต งานเกษตรอีสานใต้ ปี 2567

Details

1

      วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้​อำนวยการ​สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 และ นายอิทธิพล บ้งพรม ผู้​อำนวยการ​กลุ่ม​ควบคุม​ตาม​พระราชบัญญัติ​ สวพ.4 มอบหมายให้นายวีระพล พิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายชัยยศ สะท้านอาจ นิติกร และนายธนพล สระบัวคำ เจ้าพนักงานการเกษตร  ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการและนิทรรศการ "เครือข่ายปัจจัยการผลิตถูกต้อง อาหารมั่นคง ผลผลิตปลอดภัย" ในงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพันธุ์ควบคุม) ที่ถูกต้องและปลอดภัย อันจะนำไปสู่การผลิตพืชและอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และในส่วนพื้นที่การจัดนิทรรศการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4  กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติได้จัดแสดงนิทรรศการ ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) จำลอง ซึ่งได้รับ​ความสนใจ​จาก​ประชาชน​ที่​เข้า​ร่วมงาน​จำนวนมาก

2

3

4

5

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.