สวพ.4 ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

Details

421697 0

         วันที่่ 14 มีนาคม 2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้ นายจิตติชัย ใหญ่ผา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคลินิกพืช ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการในครั้งนี้ด้วย มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ. ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน เกษตรกร และผู้สนใจร่วมงานประมาณ. 300 คน

421617 0

421694 0

421695

421696 0

421698 0

421699 0

421701 0

421702 0

421703 0

421731 0

421733 0

421734 0

421735 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.