ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลฯ

Details

S  4472872

        วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และพระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้นายวีระพล พิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมอุบลฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบลราชธานี โดยมีคณะสงฆ์ จำนวน 500 รูป และพุทธศาสนิกชน จำนวน 1,500 คน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

S  4472878

messageImage 1715046646800

messageImage 1715046665055

messageImage 1715046869129

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.