ลงพื้นที่ติดตามสวนไม้ผลของเกษตรกรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จังหวัดศรีสะเกษ

Details

55101 0

               วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 พร้อมด้วยสิบเอกทศรัสมิ์  เจริญวัติถนนนท์  พนักงานประจำสำนักงาน ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามสวนทุเรียนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงไม้ผลและพืชอื่นๆ ที่กำลังให้ผลผลิตในฤดูกาลนี้แก่เกษตรกรตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษณ์  และตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

55140 0

55103 0

55144 0

55145 0

55147 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.