สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 บรรยายหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

Details

1477956

                วันที่​ 26 พฤษภาคม 2567 นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร​ เขตที่​ 4​ มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ​ โดยนายวีระพล​ พิพัฒน์​ และนายศริ ฟุ้งสุข ให้ความอนุเคราะห์​เป็นวิทยากรบรรยาย​ในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ครั้งที่ 2 ปี 2567 ในหัวข้อ โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) และมาตรการควบคุม การตรวจร้าน กำกับ  ดูแล วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย พันธุ์พืชให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดอบรมในรูปแบบ Onsite. ณ โรงแรมสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีผู้เข้าอบรม​ จำนวน​ 124 คน​

1477976

1477979 0

1477980 0

1477981 0

1477982 0

1477983 0

1477984 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.