การฝึกอบรม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567

Details

310140 0

         วันที่​ 28 พฤษภาคม​ 2567นาย​ขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​ เขต​ที่​ 4 มอบหมายให้​นาง​สาววลีรัตน์ วรกาญจนบุญ​ นัก​วิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​ นางสาวมัตติกา ทองรส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ และ​คณะ ​จัดฝึกอบรม​โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด” ณ ศาลากลางบ้าน บ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดย​มี​เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดฝักสดข้าร่วม​อบรม​ 35 ราย โดยแบ่งเป็น​ส่วนภาคบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการผลิต​​ชีวภัณฑ์ ได้แก่​ เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด ชีวภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยใช้ บีที และแมลงหางหนีบ

310137 0

310138 0

310141 0

310142 0

310143 0

310144 0

310145 0

310147 0

310148 0

310149 0

310150 0

310162

310164

310165

310205

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.