กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 จังหวัดอุบลราชธานี

Details

1824539 0

        จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี​นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี​ ให้​เกียรติ​เป็น​ประ​ธานใน​พิธี​ ในการนี้นาย​ขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​ เขต​ที่​ 4  มอบหมายให้นางวลีรัตน์ วรกาญจนบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ สวพ.4 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จำนวน 146 รูป พร้อมทั้งร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งภาคราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป

1824538 0

1824540 0

1824541 0

1824542 0

1824543 0

1824544 0

1824545 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.