สวพ.4 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด

448476405 489180773619929 6989332561042746767 n

        วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้ กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย นำโดยนายจิตติชัย ใหญ่ผา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  และร่วมสนับสนุนพันธุ์แหนแดง แจกจ่ายให้เกษตรกรที่ร่วมงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้แทนจากกระทรวง 5 กระทรวง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งนี้มีการดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกหญ้าแฝก แจกพันธุ์แหนแดง และต้นกล้าพันธุ์หม่อน สถานที่จัดงาน ณ แก้มลิงกุดนาแซง พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

448477490 489180856953254 5390161466823219745 n

448476405 489180773619929 6989332561042746767 n

448479785 489180913619915 5064915084953019525 n

448506912 489180833619923 8959724314442988620 n

448507060 489180750286598 2789426365287909675 n

448543742 489180943619912 1307099243341479770 n

448545820 489180800286593 5397436024816052135 n

448603225 489180886953251 7636037431384734709 n

448723033 489180980286575 2342644363276286462 n

448509849 489180723619934 4860778256123297951 n

448479765 489181033619903 1603726071274474532 n

448476192 489181006953239 7365596786979689621 n

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.