สวพ.4 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

รายละเอียด

441980 0

         วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้ กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย โดยนายจิตติชัย ใหญ่ผา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2567  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ ด้านความมั่นคง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านกิจการพิเศษ และข้อราชการอื่นๆ รวมทั้งข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องประชุม พรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

441986 0

441988 0

441897 0

441898 0

441981 0

441982 0

441984 0

441983 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.