กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

รายละเอียด

2b0ee944-73d3-4da1-ae65-72738f09bdc4

      วันที่​ 24 มิถุนายน​ 2567 นาย​ขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​ เขต​ที่​ 4  และคณะ​ผู้บริหาร​ สวพ.4 นำข้าราชการ​และ​เจ้าหน้าที่​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

1844362

1844371

1844378

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 53

4cf77e39-a8eb-4df3-86bd-88bf3fc61565

542885bd-f59c-4765-8a81-1e194074344a

9b203af3-66f7-4121-82b2-8e327d5176ed

1844383

1844384

1844385

1844386

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 2

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 3

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 5

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 13

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 14

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 16

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 17

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 19

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 22

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 25

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 26

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 27

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 28

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 30

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 32

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 33

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 36

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 37

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 38

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 39

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 40

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 41

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 43

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 44

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 45

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 49

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 50

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 52

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 56

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 62

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 64

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 65

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 67

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 70

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 72

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 75

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 77

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 79

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 80

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 81

LINE ALBUM 2024.6.24 240624 83

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.