ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์

Details

 

จัดส่งทางตู้ไปรษณีย์ : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
ตู้ ปณ.79 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

และ

จัดส่งตามที่อยู่ : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 268 หมู่ที่ 12 บ้านคำนกเปล้า ถนนสถิตย์นิมานกาล
ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.