งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล สินค้าเกษตรมูลค่าสูง “นวัตกรรมผักอินทรีย์โมเดลสู่เศรษฐีอีสานล่าง” วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายอภิชาต เมืองซอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธรพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ซึ่งเป็นโมเดลที่ชนะเลิศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ทำการคัดเลือกจากเกษตรกร 9 จังหวัด โดยใช้แนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โมเดลที่ชนะเลิศคือ “นวัตกรรมผักอินทรีย์โมเดลสู่เศรษฐีอีสานล่าง”ของคุณศุภชัย มิ่งขวัญ ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีมูลค่าการผลิตกว่า 3.8 ล้านบาท/ไร่/ปี เป็นการจัดการโดยใช้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” โดยทำการเกษตรแบบรวมกลุ่มแบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้มีอำนาจต่อรองและที่สำคัญได้ให้สมาชิกได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด จากการผลิตแบบพอเพียงมาทำการผลิตเชิงพาณิชย์ จากอาชีพรองมาเป็นอาชีพหลัก เข้าถึงและยอมรับนวัตกรรมใหม่ โดยการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนเพื่อให้สามารถส่งตลาดได้ตลอดปีและมีความปลอดภัย เช่น การปลูกพืชตระกูลสลัด รวมทั้งผักอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมจากท้องตลาดด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *