ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด

 

 

        วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด โดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4  และนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์    ผอ.ศวพ.รอ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช เพื่อพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และพืชอินทรีย์


            วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และนายประสิทธ์ ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชและเจ้าหน้าที่ เข้าประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช เพื่อพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และพืชอินทรีย์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

การออกปฏิบัติการสำรวจแปลงมันสำปะหลังเพื่อเฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

           วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นาย ประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด มอบหมายให้ น.ส.นาฏญา โสภา นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ประธานแปลงใหญ่ ประธานศพก.20 อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 80 คน ทั้งนี้ได้ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติการสำรวจแปลงมันสำปะหลังเพื่อเฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น