การออกปฏิบัติการสำรวจแปลงมันสำปะหลังเพื่อเฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

                    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นาย ประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ  เกษตรร้อยเอ็ด มอบหมายให้ น.ส.นาฏญา โสภา นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ประธานแปลงใหญ่ ประธานศพก.20 อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 80 คน ทั้งนี้ได้ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติการสำรวจแปลงมันสำปะหลังเพื่อเฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น