รับสมัครคักเลือบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ของศูนย์วจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเกษตรกรและแก้ไขปัญหาโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และมี นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผอ.ศวพ.สุรินทร์ นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ และนายบุญชู สายธนู ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย ผู้แทน ผอ.สวพ.4 ร่วมประชุมติดตามฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงนาข้าวและให้กำลังใจเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายที่บ้านอู่โลก ต.อู่โลก อ.ลำดวน และบ้านหนองเสือ ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ พบการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว 17 อำเภอ 140 ตำบล 1,331 หมู่บ้าน เกษตรกรผู้ประสบภัย 49,204 ราย รวมพื้นที่การระบาด 283,455 ไร่ ทั้งนี้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้สร้างการรับรู้การจัดการโรคให้แก่เกษตรกร 17 อำเภอ 26,124 ราย สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมโรค 10,341 กก. ฉีดพ่นได้ 31,023 ไร่

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช ปัจฉิมกุล ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายฯ จากรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช ปัจฉิมกุล ซึ่งปฏิบัติราชการในพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ณ ห้องประฃุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ และเยี่ยมชมโครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่  (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรโดยพร้อมพรียงกัน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมปลูกป่า

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรัสชญาพร รณเรืองฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตามุม อ.เมือง จ.สุรินทร์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

อบรมวิทยากร (ครู ข) เรื่องการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องและปลอดภัย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมจัดฝึกอบรม หลักสูตร “อบรมวิทยากร (ครู ข) เรื่องการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องและปลอดภัย” ณ ห้องประชุมข้าวหอม 2 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด แก่เกษตรกรผู้ใช้ ผู้รับจ้างฉีดพ่น ผู้จำหน่าย และเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้วัตถุอันตราย โดย นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 88 ราย

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมพี่สอนน้อง

วันที่ 22 เมษายน 2562 ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง หลักสูตร มาตรการการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต คลอไพรีฟอส ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ วิทยากรโดย นายสุริยา สุทธเสน เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น