มาตรการการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ (Fall army worm)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

งานวันดินโลก

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ส่วนราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ สมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้ร่วมจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม จังหวัดสุรินทร์ ณ โครงการซแรย์อทิตยา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวย นำกล่าวถวายคำสดุดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ทั้งนี้ นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมและให้บริการทางวิชาการ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตรด้วย

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น