เตือนภัยการเกษตร4

กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำข้อมูล “เตือนภัยการเกษตร” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 มีนาคม 2563 โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เตือนภัยการเกษตร3

กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำข้อมูล “เตือนภัยการเกษตร” ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เตือนภัยการเกษตร2

กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำข้อมูล “เตือนภัยการเกษตร” ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เตือนภัยการเกษตร1

กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำข้อมูล “เตือนภัยการเกษตร” ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรูพืช ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม Big Cleaning

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ เรือนจำกลางสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

รับสมัครคักเลือบุคคลปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ของศูนย์วจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเกษตรกรและแก้ไขปัญหาโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และมี นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผอ.ศวพ.สุรินทร์ นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ และนายบุญชู สายธนู ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย ผู้แทน ผอ.สวพ.4 ร่วมประชุมติดตามฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงนาข้าวและให้กำลังใจเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายที่บ้านอู่โลก ต.อู่โลก อ.ลำดวน และบ้านหนองเสือ ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ พบการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว 17 อำเภอ 140 ตำบล 1,331 หมู่บ้าน เกษตรกรผู้ประสบภัย 49,204 ราย รวมพื้นที่การระบาด 283,455 ไร่ ทั้งนี้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้สร้างการรับรู้การจัดการโรคให้แก่เกษตรกร 17 อำเภอ 26,124 ราย สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมโรค 10,341 กก. ฉีดพ่นได้ 31,023 ไร่

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช ปัจฉิมกุล ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายฯ จากรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช ปัจฉิมกุล ซึ่งปฏิบัติราชการในพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ณ ห้องประฃุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ และเยี่ยมชมโครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่  (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น