หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร

เนื้อหาอื่น

  1. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “การส่งเสริมการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุน”
  2. ร่วมจัดงานและปฏิบัติงานออกหน่อยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
  3. ศวพ.ยโสธร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  4. ศวพ.ยโสธร ร่วมต้อนรับดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
  5. ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” และร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 9
  6. ปฏิบัติงานตรวจสถานประกอบกิจการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
  7. ร่วมออกปฏิบัติการงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี (พอ.สว.) กิจกรรม เทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี และร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 8
  8. ศวพ.ยโสธร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2566
  9. ร่วมจัดงานและปฏิบัติงานออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3

_______หนังสือ/คู่มือเผยแพร่_______

________สาระน่ารู้ กรมวิชาการเกษตร________