ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธรปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร มอบหมายให้นายนพดล กำยาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่    “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ให้บริการด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านหนองชุม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA