ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (World Soil Day 2023) จังหวัดยโสธร

              วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายอภิชาติ เมืองซอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (World Soil Day 2023) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรมจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก ตลอดจนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนและส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ   28 กรกฎาคม 2567 อีกทั้ง เพื่อน้อมรำลึกพระราชดำริราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”  ณ พื้นที่โคกหนองนาโมเดล แปลงนายสาคร โสมณวัฒน์ บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *