Display # 
Title Author Hits
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1869
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 2330
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินควมรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 64 Written by กิตติภัทร บุคจำปา 2408
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1744
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 Written by กิตติภัทร บุคจำปา 3905
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.4) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.4) Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 3748
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1975
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 1337
ประรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 Written by Super User 1473
ประกาศเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by Super User 2496
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.