Display # 
Title Author Hits
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by Super User 2661
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 2538
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 5247
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร Written by Super User 1559
รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ Written by Super User 1447
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 1847
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 2401
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 2307
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 1802
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 2083
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.