Display # 
Title Author Hits
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1342
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1262
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1156
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ***ไม่รับวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามที่ประกาศ เช่น ป.ตรี ปวส. ปวท. ม.6 รับสมัครเฉพาะวุฒิ ปวช. เท่านั้น*** Written by กิตติภัทร บุคจำปา 2302
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ Written by กิตติภัทร บุคจำปา 1156
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม Written by Super User 1017
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร Written by Super User 1461
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by Super User 2263
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 2109
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี Written by สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 4475
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.