ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
222 หมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โทร 045-756816-7 โทรสาร 045-756816-7
แผนที่นำทาง [email protected]