พิธีเปิดและเป็นวิทยากรโครงการการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field da

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร มอบหมายให้นางดวงใจ ไชยสัจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร โครงการการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day เรื่องเทคโนโลยีการผลิตหอมแดง โดยมี นายศรศิลป์ บุญจริง ปลัดอำเภอค้อวังเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตหอมแดงบ้านแข่ หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่อำเภอค้อวังเริ่มต้นกาลผลิต ในการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ในการนี้สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวังได้จัดฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในฐานที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตหอมแดง เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *