ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายอภิชาติ เมืองซอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานวันเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (FieldDay) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นปีการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีอยู่ในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ มีการให้บริการด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริงในสถานีเรียนรู้ จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 7,13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *