ศวพ.ยโสธร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้นวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2566

       วันที่ 26  มิถุนายน  2566 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2566 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันวิสาขาบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน และช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ-เกษตรยโสธร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *