เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 ร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

รายละเอียด

1

          สวพ.4 นำโดยนายบุญชู สายธนู ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.4 แทนผอ.สวพ.4และคณะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 12 ส.ค. 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม: สวพ.4 ร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

25 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

รายละเอียด

1

       สวพ.4 ศูนย์พัฒนาการเกตรภูสิงห์ฯ ศูนย์เครื่อข่ายฯ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลฯ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษและหน่วยงานทั้ง 13 หน่วยงาน ในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯร่วมกันจัดงาน 25 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมือวันที่ 11-12 ส.ค. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานพิธีเปิดงานฯ

อ่านเพิ่มเติม: 25 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

สวพ.4 จัดถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10

รายละเอียด

     1

         สวพ.4 นำโดยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการจัดถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมสวพ.4

อ่านเพิ่มเติม: สวพ.4 จัดถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10

สวพ.4 พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรในงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

1

              เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สวพ.4 นำโดย ดร.สุภาภรณ์ อุดมดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
แทน ผอ. สวพ.4 พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรในงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ตลาดเฉลิมพลชุมชนท่าลาด ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ โดยมีนายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีประธานพิธีเปิดฯ

อ่านเพิ่มเติม: สวพ.4 พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรในงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ...

ประชุมวิชาการ สวพ.4/2562

รายละเอียด

1

สวพ.4 จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 2562 ณ. โรงแรมบลูโฮเทล อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประธานพิธีเปิดฯ นายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 กล่าวรายงาน และมี นายอรรควิทย์ อรรคสิงห์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านบริหารงบประมาณ บรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ และมีการเสวนาทิศทางงานวิจัยและพัฒนา สวพ.4

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมวิชาการ สวพ.4/2562

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.