เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก

รายละเอียด

1
สวพ.4 นำโดยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก และจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

รายละเอียด

1

สวพ.4 นำโดยนายบุญชู สายธนู ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.4 แทน ผอ.สวพ.4 พร้อมคณะร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ. หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562

อ่านเพิ่มเติม: วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

งานพิธีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1

รายละเอียด

1

สวพ.4 นำโดยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 และคณะ ร่วมงานพิธีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการเกษตร แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน ณ เทศบาลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม: งานพิธีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1

ผลการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้บริหารราชการ (โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง )

รายละเอียด

ผลการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้บริหารราชการ (โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง )
ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได้ดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้บริหารราชการ (โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ) ในปีงบประมาณ 2562 นั้น ซึ่งได้ดำเนินงานตามขั้นตอน การพิจารณาโครงการ นำไปสู่การคัดเลือกพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชุมเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา วางแผนการดำเนิน และดำเนินงานงานร่วมกับเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปผลการดำเนินงาน และการสร้างเครือข่ายเกษตรกร จึงขอสรุปการดำเนินงานตมโครงการฯ ดังกล่าว ดังนี้ รายละเอียดคลิ๊ก

67573681 2355420668112428 3641645131817287680 n
67710374 2355420838112411 7794441073220124672 n
70941217 2284123845046634 5283059629507477504 n
71209707 2284123761713309 1255520602496696320 n
71349130 2404716313182863 2535667293338206208 n
26993309 1975553749432457 5579156852271390381 n

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.