เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

รายละเอียด

1

อ่านเพิ่มเติม: อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

สวพ.4 ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

รายละเอียด

1

อ่านเพิ่มเติม: สวพ.4 ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อบรมผู้ควบคุมการขาย ฯ

รายละเอียด

     สวพ.4 จัดเปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า (รายเก่า) วันที่ 10-11 ส.ค. 63 จำนวน 322 ราย และอบรมผู้ประกอบการร้านค้า (รายใหม่) วันที่ 12 - 13 ส.ค. 63 จำนวน 234 ราย ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 ประธานพิธีเปิดฯ ทั้งสองรุ่น

อ่านเพิ่มเติม: อบรมผู้ควบคุมการขาย ฯ

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.