เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

อบรมการเงินการคลัง ประจำปี 62

รายละเอียด

1

   สวพ.4 ร่วมกับกองคลัง กรมวิชาการเกษตรจัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานดังกล่าวของ สวพ.3 สวพ.4 และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 ประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียมรีเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีเมื่อวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านเพิ่มเติม: อบรมการเงินการคลัง ประจำปี 62

สวพ.4 จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

รายละเอียด

1

     สวพ.4 จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าขายสารเคมีเกษตร (รุ่นที่ 2 ) วันที่ 12 – 13 กพ. 62 (ผู้ประกอบการรายเก่า) วันที่ 14 – 15 กพ. 62 (ผู้ประกอบการรายใหม่) ณ. โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีพิธีเปิดอบรม(รายเก่า) โดยนายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 ประธานพิธีเปิดฯ สำหรับรายใหม่ โดยนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.ศวพ.ร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิดฯ

อ่านเพิ่มเติม: สวพ.4 จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

สวพ.4 สวัสดีปีใหม่ 2562

รายละเอียด

DSC 0884

อ่านเพิ่มเติม: สวพ.4 สวัสดีปีใหม่ 2562

หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1

รายละเอียด

1

     สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายสารเคมีเกษตร วันที่ 27-28 พ.ย. 61 อบรมให้ผู้ประกอบการรายเก่า วันที่ 29-30 พ.ย. 2561 อบรมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายจิระ อะสุรินทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดแทน ผอ.สวพ.4 และนายสุพจน์ สัตยากุล ผอ.กลุ่มควบคุมตาม พรบ. สวพ.4 กล่าวรายงาน

อ่านเพิ่มเติม: หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.