เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2562

รายละเอียด

1

สวพ.4 นำ โดยนางนาตยา จันทร์ส่อง ผอ.กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.4 และคณะ แทน ผอ.สวพ.4 เข้าร่วมจัดนิทัศการ และให้บริการวิชาการเกษตร แก่เกษตรกร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2562 ณ. หน้าที่ว่าการอำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม: โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2562

เกษตรในงานโครงการเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2/2562

รายละเอียด

1

นายบุญชู สายธนู ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.4 พร้อมคณะ แทนผอ.สวพ.4 ร่วมให้บริการวิชาการเกษตรในงานโครงการเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2/2562 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิด ฯ และนายกมล โสภัทน์ รรก. แทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน

อ่านเพิ่มเติม: เกษตรในงานโครงการเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2/2562

อบรมการเงินการคลัง ประจำปี 62

รายละเอียด

1

   สวพ.4 ร่วมกับกองคลัง กรมวิชาการเกษตรจัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานดังกล่าวของ สวพ.3 สวพ.4 และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 ประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียมรีเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีเมื่อวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านเพิ่มเติม: อบรมการเงินการคลัง ประจำปี 62

สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

รายละเอียด

1

     สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายปัจจัยการผลิตทางเกษตร ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายปัจจัยการผลิตทางเกษตร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเก่าและรายใหม่ รวมจำนวน 602 ราย ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์    รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562 โดยมีนายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 ประธานพิธีเปิดฯ

อ่านเพิ่มเติม: สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

สวพ.4 จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

รายละเอียด

1

     สวพ.4 จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าขายสารเคมีเกษตร (รุ่นที่ 2 ) วันที่ 12 – 13 กพ. 62 (ผู้ประกอบการรายเก่า) วันที่ 14 – 15 กพ. 62 (ผู้ประกอบการรายใหม่) ณ. โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีพิธีเปิดอบรม(รายเก่า) โดยนายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 ประธานพิธีเปิดฯ สำหรับรายใหม่ โดยนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.ศวพ.ร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิดฯ

อ่านเพิ่มเติม: สวพ.4 จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.