เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังเชิงรุกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง

รายละเอียด

ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังเชิงรุกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง

611101

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังเชิงรุกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานต...

อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

รายละเอียด

1

อ่านเพิ่มเติม: อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.