เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ผลการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้บริหารราชการ (โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง )

รายละเอียด

ผลการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้บริหารราชการ (โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง )
ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได้ดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้บริหารราชการ (โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ) ในปีงบประมาณ 2562 นั้น ซึ่งได้ดำเนินงานตามขั้นตอน การพิจารณาโครงการ นำไปสู่การคัดเลือกพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชุมเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา วางแผนการดำเนิน และดำเนินงานงานร่วมกับเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปผลการดำเนินงาน และการสร้างเครือข่ายเกษตรกร จึงขอสรุปการดำเนินงานตมโครงการฯ ดังกล่าว ดังนี้ รายละเอียดคลิ๊ก

67573681 2355420668112428 3641645131817287680 n
67710374 2355420838112411 7794441073220124672 n
70941217 2284123845046634 5283059629507477504 n
71209707 2284123761713309 1255520602496696320 n
71349130 2404716313182863 2535667293338206208 n
26993309 1975553749432457 5579156852271390381 n

 

งานเลี้ยงเกษียณสวพ.4 ปี 62

รายละเอียด

1

             สวพ.4 นำโดยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่,พนักงาน
จัดงานมุทิตาจิตและเลี้ยงเกษียณปี 62 ให้นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร , นายสมเพชร พรมเมืองดี ผอ.สวพ.1
พร้อมลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในเครือข่ายสวพ.4 ณ ลานจอดรถ สวพ.4 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62

อ่านเพิ่มเติม: งานเลี้ยงเกษียณสวพ.4 ปี 62

25 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

รายละเอียด

1

       สวพ.4 ศูนย์พัฒนาการเกตรภูสิงห์ฯ ศูนย์เครื่อข่ายฯ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลฯ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษและหน่วยงานทั้ง 13 หน่วยงาน ในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯร่วมกันจัดงาน 25 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมือวันที่ 11-12 ส.ค. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานพิธีเปิดงานฯ

อ่านเพิ่มเติม: 25 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

สวพ.4 ร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

รายละเอียด

1

          สวพ.4 นำโดยนายบุญชู สายธนู ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.4 แทนผอ.สวพ.4และคณะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 12 ส.ค. 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม: สวพ.4 ร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

สวพ.4 พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรในงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

1

              เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สวพ.4 นำโดย ดร.สุภาภรณ์ อุดมดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
แทน ผอ. สวพ.4 พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรในงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ตลาดเฉลิมพลชุมชนท่าลาด ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ โดยมีนายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีประธานพิธีเปิดฯ

อ่านเพิ่มเติม: สวพ.4 พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรในงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ...

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.