งานคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชน

Details

2.1

     สวพ.4 ร่วมจัดงานนิทรรศการและให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ

ภาพเพิ่มเติม : งานคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชน

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

Details

1.1

     สวพ.4 ร่วมจัดงานนิทรรศการและให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ

ภาพเพิ่มเติม : งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

Details

1

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง  ร่วมให้บริการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2557  ณ  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  ตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

ภาพเพิ่มเติม : งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อบรมผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3

Details

1

สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรในเขตภาคอีสานตอนล่างและพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 มีผู้เข้าอบรม(รายเก่า) จำนวน 91 ราย และ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2557 มีผู้เข้าอบรม(รายใหม่) จำนวน 402 ราย ณ ห้องประชุมโรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดย ดร.อุดม  คำชา ผอ.สวพ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มี นางทิตติยา  ธานี ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.4 กล่าวรายงาน

ภาพเพิ่มเติม : อบรมผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหลังนา

Details

สวพ.4 ร่วมกับเทศบาลตำบลนาส่วง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหลังนา ในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2557 ณ สนามเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธัดชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  ซึ่งมี นายประจญ  ชนะขันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาส่วง กล่าวต้อนรับ และ ดร.อุดม  คำชา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จำนวน 2,000 คน ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฯลฯ

ภาพเพิ่มเติม : งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหลังนา

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.