เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 ศวพ.ยโสธร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียด

1

รอบรั้ว สวพ.4 ศวพ.ยโสธร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ ให้แก่เกษตรและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานจำนวน 900 ราย เมื่อวันที่ 8-9 ส.ค. 2561 ณ.แปลงศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชอินทรีย์ ศวพ.ยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิด มีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 กล่าวรายงาน นายบุญธรรม  ศรีหล้า ผอ.ศวพ.ยโสธร กล่าวต้อนรับ

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
 23  24
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.