เปิดลงทะเบียนอบรม “หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3/2566”

Details

icon new เปิดลงทะเบียนอบรม“หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3/2566” โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อบรมวันที่ 2-3 กันยายน 66 icon new
สามารถลงทะเบียนอบรมตาม QR Code ที่ปรากฏ หรือสนใจสอบถามรายละเอียดตามที่แจ้งในประกาศ

messageImage 1689161460973

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.