icon new สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร เขียนโดย Super User 177
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย Super User 436
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน เขียนโดย สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 369
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 1512
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร เขียนโดย Super User 457
รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย Super User 407
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 601
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 694
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 1094
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) เขียนโดย สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง 809
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.