งานขึ้นปีใหม่ 2558 สวพ.4

Details

1-1

     สวพ.4 นำโดน ดร.อุดม คำชา ผอ.สวพ.4 พร้อม ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องด้วยวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ณ สวพ.4 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 จากนั้นมีการเล่นกีฬาสี สวพ.4 สัมพันธ์ สร้างสรรค์ความรักฮักแพงและตอนเย็นมีการจับฉลากของขวัญยื่นความสุขให้แก่กันและกัน...

1-1 2-1
3-1 4-1
5-1 6-1
7-1 8-1
9-1 10-1
11-1 12-1
13-1 14-1
15-1 16-1
17-1 18-1
19-1 20-1
21-1 22-1
23-1 24-1
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.