สวพ.4 ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช

Details

1 resize

     สวพ.4 ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ภายใต้หัวข้อ วิชาการเกษตรก้าวไกล คืนความสุขให้เกษตรกร และงานครบรอบ 60 ปี ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี วันที่ 10-11 ส.ค. 2558 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี พิธีเปิด วันที่ 10 ส.ค. 2558 โดย นายดิเรก ตนพะยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดฯ มีนายธงชัย ตั้งเปรมศรี ผอ.สถาบันวิจัยพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.