การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2567

Details

S  1458253 0

          วันที่​ 19 ธันวาคม​ 2566 นาย​ขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​ 4​ มอบหมายให้​นางทิตติยา ธานี​ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี​ สวพ.4 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านการผลิตพืช ประจำปี 2567​ ของนางรจนาน สีวันทา เลขที่ 35 ​ หมู่​ 9 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ​ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อ​เป็นตัวแทนเกษตรกรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สาขาการผลิตพืชอินทรีย์

S  1458254 0

S  1458256 0

S  1458271

temp cc5676611b89ed9e4339968a6160f02d7 4961688627038105521 79052849889173

temp cc5676611b89ed9e4339968a6160f02d7 4961688627038105521 79052849932711

temp cc5676611b89ed9e4339968a6160f02d7 4961688627038105521 82308557206751

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.