หลักสูตรกรรมฐานนั่งสมาธิและการพัฒนาจิต

Details

1

     สว.พ.4 จัดฝึกอบรม หลักสูตรกรรมฐานนั่งสมาธิและการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้แก่บุคคลากร สว.พ.4 และศูนย์เครือข่าย ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม  2557  ณ วันป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา "ใจดี ใจสมาย เรียบง่าย ไม่ยึดติด ชีวิติมีสุข"

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
28 29
30 1
   
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.