อบรมสถิติการเกษตร

Details

1 resize

      สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรสถิติการเกษตร เพื่องานทดสอบในไร่-นา เกษตรกร ให้กับนักวิชาการเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานวิจัย ทดลอง ทดสอบ ในไร่นาเกษตรกร ของ สว.พ.4 และศูนย์เครือข่าย จำนวน 30 คน ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 58 ณ ห้องประชุม สว.พ.4 โดยมี นางนาตยา จันทร์ส่อง ผอ.กลุ่มพัฒนากาตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สว.พ.4 แทน ผอ.สว.พ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.