สว.พ. ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

Details

1 resize

      เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔  และศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บิการวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน พิธีเปิดฯ มีนายนคร ปริญญานันท์ นายอำเภอสิรินธร กล่าวต้อนรับในนามชาวอำเภอสิรินธร  มีนายอาคม ศรีประภาพงศ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน  มีนางนาตยา จันทร์ส่องผอ.กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต แทนผอ.สวพ.4 และมีนายจำลอง กกรัมย์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี  พร้อมคณะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ เข้าร่วมงาน และให้บริการฯ ในครั้งนี้

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.