สวพ.4 จัดประชุมแถลงผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2559

Details

1 resize

สวพ.4 จัดประชุมแถลงผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม สวพ.4 เมื่อวันที่ 15 - 16 ส.ค. 2559 โดยมี ดร.อุดม คำชา ผอ.สวพ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.