งานต้อนรับ ผอ.สว.พ.๔

Details

 

1 resize

      ชาว สว.พ.4 จัดงานต้อนรับแสดงความยินดี นายจักรพรรดิ  วุ้นสีแซง ผอ.ศวพ.นครราชสีมา โดยมีคำสั่งให้เข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สว.พ.4 คนใหม่ ชาว สว.พ.4 ยินดีชื่นชมกับท่าน โดยมี นาย สวัสดิ์  สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ ในนาม สว.พ.4 กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 ณ สว.พ.4

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.