ประชุมติดตามความก้าวหน้า

Details

1 resize

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยือน สว.พ.4 พร้อมเชิญผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายเขตพื้นที่ สว.พ.4 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานนโยบายเกษตรอินทรีย์พื้นที่ สว.พ.4 ร่วมกับกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 60 พร้อมรดน้ำขอพรจากท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในครั้งนี้ โดยมี นายจักรพรรดิ์  วุ้นสีแซง ผอ.สว.พ. ๔ พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
21 resize 22 resize
23 resize 24 resize
25 resize 26 resize
27 resize 28 resize
29 resize 30 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.