มีข้อผิดพลาด
  • Error loading module Disk full (/tmp/#sql_7fec_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM region4_modules AS m LEFT JOIN region4_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN region4_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2019-04-26 09:42:20') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2019-04-26 09:42:20') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 483 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering

งานตลาดนัดปัจจัยการผลิต

รายละเอียด

1 resize

      สวพ.4 จัดงานตลาดนัด ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ โดยประสานความร่วมมือ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว ธกส และสมาคมผู้ค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกร ได้เลือกซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรม โดยมีนายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดฯ มีนายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรวารินชำราบ จำกัด บ.ก่อ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

1 resize 2 resize
2-1 resize 3 resize
4 resize 5 resize
6 resize 7 resize
8 resize 9 resize
10 resize 11 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.