สวพ.4 ร่วมจัดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่

Details

1 resize

สวพ.4 โดยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 พร้อมคณะ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการและบริการวิชาการเกษตร ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯประธานในพิธีฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
10 resize 11-1 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.