เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ประชุมเกษตรอินทรีย์

รายละเอียด

1 resize

    นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต สวพ.3 สวพ.4 พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกต้อง เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุม สวพ.4

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.