เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 ได้รับเกียรติ ต้อนรับ ฯพณฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ และท่านพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด

1

      สวพ.4 ได้รับเกียรติ ต้อนรับ ฯพณฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และท่านพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ แทนการใช้สารเคมี และเยี่ยมชมงาน สวพ.4 โดยมีนายบุญชู สายธนู รรก.แทน ผอ.สวพ.4 พร้อมคณะผู้บริหารเขต สวพ.4 ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ผลงานวิจัยฯ ในเขต สวพ.4 พร้อมเยี่ยมชมแปลงต้นแบบมันสำปะหลังอินทรีย์ ของกลุ่มเกษตรกร ที่บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2563

18 1
3 2
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.