การตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

C9B4E2A7-53D2-44D0-A16D-CF5B6A84FFCA

     วันที่ 1 เมษายน 2564 นายปัญญา  พุกสุ่น  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้  นางทิตติยา ธานี  ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.4 และคณะ ติดตามคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืชจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  เข้าตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองฯศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และแปลงเกษตรกร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่จาก ศวพ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมและสังเกตุการณ์

 C5CB22CD-5E68-4432-AC4F-B4F0F33DA71F  C9B4E2A7-53D2-44D0-A16D-CF5B6A84FFCA
 D43C8605-177B-4FB1-9F95-96418F5D8231  426AC091-FB89-43B3-94AE-B1F8DCCFAA14
 A2F8CBA2-4FDB-4C2A-803E-EE30E632383A 993FA55A-AF94-4C86-A523-1A39711FDEEF 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.