งานรณรงค์​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​การผลิต​ข้าว​ระดับ​เขต​ภาคตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ เนื่อง​ใน​วัน​ข้าวและชาวนา​แห่งชาติ​ ปี 2565

Details

FontNews

            วันที่ 23 มิถุนายน​ 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น​ประธาน​ในพิธี​เปิด​งานรณรงค์​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​การผลิต​ข้าว​ระดับ​เขต​ภาคตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ เนื่อง​ใน​วัน​ข้าวและชาวนา​แห่งชาติ​ ปี 2565 ณ ศูนย์​วิจัย​ข้าว​อุบล​ราชธานี​ ในการนี้​นางสาว​ฉันทนา คง​นคร​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิ​จัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​ 4 มอบหมาย​ให้​นายกิติพร เจริญ​สุข​ ผู้อำนวยการ​กลุ่ม​ควบคุม​ตาม​พระราช​บัญญัติ​ร่วมพิธี​เปิดงาน นางว​ราภรณ์​ อุดม​ดี​ นัก​วิ​ชา​การ​เกษตร​ช​ำ​นา​ญ​การ​พิเศษ​ และคณะกลุ่ม​วิชา​การ ​ร่วมจัดนิทรรศการ​เทคโนโลยี​กรมวิชา​การเกษตร​ระหว่าง​วันที่ 23-25 มิถุนายน​ 2565 โดยมีหน่วยงาน​ทั้ง​ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา​ เข้าร่วมกิจกรรม มีเกษตรกร​ นักเรียน​ นักศึกษา​ และ​ผู้​สนใจ​เข้าร่วม​กิจกรรม​ประมาณ​ 650 ราย

1091932
1091933 1091937
1091938 1091939
1091940 1091941
1091942 1091943
1091944 1091945
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.