ศึกษาดูงานโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่

Details

20140225150720 resize

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 คณะอาสาสมัครแรงงานจากจังหวัดขอนแก่น จำนวน 60 คน มาศึกษาดูงานโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

20140225150720 resize 20140225150734 resize
20140225150746 resize 20140225150757 resize
20140225150807 resize 20140225150818 resize
20140225150835 resize 20140225150851 resize
20140225150908 resize 20140225150926 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.