งานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

Details

1 resize

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 สว.พ.4 นำโดยนายสุพจน์  สัตยากุล ผอ.กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ แทน ผอ.สว.พ.4 พร้อมคณะ เข้าร่วมงานพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริพระบรมราชานุสาวะรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) มีนายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธี ฯ มีหน่วยงานราชการจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมจำนวนมาก

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.