สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร วันที่ 17-19 พ.ย. 58

Details

1 resize

     สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าฯ ในวันที่ 17-19 พ.ย. 2558 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 17 พ.ย. 2558 เป็นการฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการร้านค้าฯ (รายเก่า) โดยมี นายจักรพรรดิ วุ่นสีแซง ผอ.ศวพ.นครราชสีมา แทน ผอ.สว.พ.4 ประธานในพิธีเปิด และ วันที่ 18-19 พ.ย. 2558 เป็นการฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการร้านค้าฯ (รายใหม่) โดยมีนายสมศักดิ์ อิทธิพงศ์ ผอ.ศวพ.โนนสูง แทน ผอ.สว.พ.4 ประธานในพิธีเปิด โดยมีนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.กปบ สว.พ.4 กล่าวรายงาน

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.