จัดฝึกอบรมปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย

Details

1 resize

สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกพืชหลังนาโดยใช้น้ำน้อยให้กับเจ้าหน้าที่ นักวิชาการเกษตร เขต สว.พ.4 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2559 ณ ห้องประชุม ศวพ.บุรีรัมย์ โดยมีนายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ แทน ผอ.สว.พ.4 ประธานพิธีเปิดฯ การฝึกอบรมครั้งนี้มีภาคบรรยายและศึกษาดูงาน

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.